og vi elsker hvert minut

Udover huset - ca. 260 m2 beboelse på 2 etager, har vi fyrrum, garage for havetraktor m.m., hobbyværksted, en stort lade og dobbelt carport.

Hele grunden er på godt 2 ha. Vi regner med på sigt at få vores mark indhegnet også, så vovserne kan få deres private hundeluftningsområde, hvor vi kan gå ned med hele flokken 1 eller 2 gange dagligt.

Vi har vilde planer for, hvad vi skal have lavet med tiden - en lille sø - en sandgrav - en udkigshøj - diverse balancebomme m.m.

Nu får vi se, men det er sjovt at drømme..........................